dinsdag 12 januari 2010

ELO’s in het basisonderwijs. Kansrijk of kansloos?

Wekelijks vindt op dinsdag via Twitter een discussie plaats over Onderwijs en ICT onder de naam Discussie Dinsdag. Met de hashtag #netwijs kan iedereen de discussie volgen.

Het onderwerp op 12 januari 2010 was: ELO’s in het basisonderwijs. Kansrijk of kansloos?

Vanuit de deelnemers kwamen enkele voorbeelden naar voren van gebruikte ELO’s:

* Eduliga
* In de groep
* It’s Learning

In de discussie kwam aan de orde, wat de eventuele voorwaarden, mogelijkheden, voordelen en uitdagingen zijn. Hieronder een opsomming vanuit de discussie:

Voorwaarden voor het gebruik van een ELO
 • implementatieplan (zie het document: Flexibilisering van basisonderwijs met een ELO : een implementatieplan van Elektronische Leeromgevingen in het basisonderwijs)
 • samenwerking content-ontwikkeling PO
 • vaardigheden leerkrachten
 • goede organisatie binnen de school, binnen de klas en binnen de ELO
 • voldoende werkstations
 • moet passen in je schoolconcept
 • goede communicatie binnen de school; ook richting ouders
 • zelfstandig werken goed op poten: meer individueel , meer gericht op samenwerken
 • tijd voor leerkrachten om te investeren om het beheer van de ELO onder de knie te krijgen
 • draagvlak binnen de school
 • zorgen voor een goede beheerder
Voordelen en mogelijkheden van het gebruik van een ELO
 • aansluiten bij vervolgonderwijs
 • informatie altijd en overal beschikbaar
 • alles op één plek voor leerkrachten onderling, leerlingen en ouders toegankelijk, less work
 • flexibel omgaan met informatie
 • biedt communicatie, content en organisatie
 • maakt flexibel onderwijs mogelijk
 • individuele activiteit in samenwerkende groep is te volgen
 • ouders kunnen de verrichtingen van de kinderen volgen
 • creëren van de uitdagende leeromgeving voor de kinderen-van-nu
 • afstemmen op onderwijsbehoefte van de leerling, je overvraagt dus niet
Mogelijkheden van de ELO
 • reminder van afspraken
 • communicatie met ouders
 • beschikbaar stellen van content
 • opgeven van huiswerk
 • herhalings- en verdiepingsmateriaal
 • (opdrachten uit de) weektaak
 • ouders die willen oefenen met hun kinderen, krijgen via ELO materiaal van de leerkracht
 • digitale opdrachten die de ELO zelf nakijkt
 • ouders laten intekenen voor oudergesprekken
 • leerlingen kunnen portfolio aan iedereen laten zien
 • software op maat aanbieden
 • niveau- en tempodifferentiatie
 • nieuwsbrieven via de ELO
 • leren op afstand
Uitdagingen bij het gebruik van een ELO
 • Hoe zorgen we voor een goede organisatie binnen de klas?
 • Hoe zetten we de computers flexibel in?
 • Hoe creëren we draagvlak binnen de school?
 • Welke visie en welke doelen willen we bereiken en hoe borgen we dat?
Tips vanuit de deelnemers:
 • Probeer het eerst eens op een eenvoudige manier, bijv. via een blog.
 • Begin met enkele enthousiaste collega’s en zorg voor een olievlekwerking
 • School leidt op voor het leven. Waarom niet een schoolpagina op linkedin en alle lln/kids/studs er op met hun profiel blog etc. Hoeven ze bij overgang naar vervolgonderwijs alleen hun profiel te koppelen aan andere school.
 • Beginnen met één ding en langzaam uitbreiden.
 • In je ELO zet je alleen die content die je als schoolteam goed bruikbaar vindt.
 • Leren is dus doen... Geef ze alle vrijheid en wees aanwezig als oproep. Faciliteren dus...
 • Niet alle bruikbare content hoeft in de elo zelf. Je kunt ook je internet-vondsten op een eigen (openbare) startpagina klaarzetten
 • Begin met leerkrachten te enthousiasmeren. Begin bijv. bij hun eigen hobby’s, niet direct bij hun vak
 • Maak bijv. Google-alerts aan op onderwerpen die je interesseren. Dat vernieuwt je kijk op info.voorziening. Dat vereist wel vaardigheden. Wat betreft ict, maar ook wat betreft informatieverwerking. En dat zou dan dus onderdeel moeten zijn van het opleidingsprogramma van docenten.
Overige opmerkingen
 • We zullen over niet al te lange tijd geen applicaties meer gaan gebruiken buiten de browser om (alles webbased dus); derhalve is een ELO wel een interessante omgeving geworden. Dat zal dit jaar beginnen, kijk maar naar de Educloud toepassingen; een ELO moet daarom wel Web 2.0 toepassingen embedden.
 • Wat komt eerst: de content of de elo?
 • Content is er al heel veel via Youtube etc... de vraag is of de elo dat allemaal kan laten zien
 • Alles op internet is potentiële content, maar wat is goed?
 • Je hebt als leraar een doel met het beschikbaar stellen van content. De lln moeten die bedoeling kennen.
 • De docent is dus een soort van filter; arrangeur van leermateriaal. Net als vroeger. Docent moet dan wel web2.0 kennen. Hebben we dus ook een PABO 2.0 nodig! De docent als arrangeur van lesmateriaal is slechts voor een klein percentage docenten weggelegd (tijd, kennis)
 • Als mensen zien wat Web2.0 voor hen persoonlijk voor nuttigs oplevert, kunnen ze van daaruit wel de sprong naar hun vak maken.
Alle weblinks, die in de discussie genoemd zijn, zijn terug te vinden op discussiedinsdag.yurls.net.

6 opmerkingen:

 1. Een flink deel van onze ELO is voor gasten gratis toegankelijk, dus werp eens een digitale blik:
  http://www.destrandwacht.nl/bijdeles.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Inmiddels heb ik een nieuwe openbare Moodle neergezet: www.onderwijsmap.nl/moodle en www.onderwijsmap.nl/moodle-vo.
  Om samen een en ander te ontdekken...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. In Nederland is er nog een ELO die speciaal ontwikkeld is voor het basisonderwijs. Dat is BasisOnline ELO. Deze ELO is geheel ontwikkeld vanuit de behoefte van het primair onderwijs en is zeer gebruikersvriendelijk en sluit nauw aan. BasisOnline werkt samen met contentleveranciers zoals Kennisnet, het ontwikkelcentrum, Bibliotheken, Klasse TV etc. om vanuit de ELO om eenvoudige wijze content te kunnen ontsluiten.

  Behalve de ELO heeft BasisOnline ook een Intranetomgeving en CMS voor school en stichting. Dus echt een totaaloplossing voor het primair onderwijs. Ik spreek uit ervaring en kan aangeven dat deze omgeving zeer gebruikersvriendelijk is.

  Zeker de moeite om te bekijken. meer info is te vinden op www.basisonline.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik heb BasisOnline ook gezien en ben er erg van onder de indruk. Er is inderdaad goed gekeken naar de behoefte, maar ook naar de vormgeving. Een intuitief werkende en gebruiksvriendelijke omgeving is erg belangrijk. enkel op deze manier kan men draagkracht creeren bij het hele team. Voor ons als ICT-ers is het vaak een stuk vanzelfsprekerder dan voor een groepsleerkracht.

  Nogmaals, ik vind de producten van BasisOnline (en niet alleen de ELO) bijzonder interessant. Wij gaan ons hier dan ook zeker verder in verdiepen.

  Voor de geinteresseerden: www.basisonline.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Stichting Kerobei (www.kerobei.nl) werkt al enkele jaren met de Portal, Schoolwebsites en de ELO van de bouwmeestergroep(BMG)
  Samen met andere stichtingen verenigd in een samenwerkingsverband ( iso-ict; www.iso-ict.nl) bouwen we samen met de BMG aan een intranet waarbinnen een ELO voor leerlingen vorm krijgt.
  Een ideale samenwerking want zo heeft het onderwijs zelf een belangrijke stem in de doorontwikkeling van deze ELO in wording.
  Een ontwikkeling die daar parallel aan loopt is het digitaal portfolio voor leerlingen.
  Vooral vanuit de beheerskant als de gebruikerskant, kan ik alleen maar aangeven dat het zeer gebruikersvriendelijk is.
  De gegevens van ons administratie en leerlingvolgsysteem (Eduscope van de firma Unilogic) worden zo ingelezen in de Plaza ( intranet) waardoor de gebruikers, zowel leerlingen als leerkrachten, meteen zichtbaar zijn en aan de slag kunnen.

  Voor meer informatie over de ELO / Portal / Schoolwebsite vanuit een onderwijsorganisatie kan men terecht bij Stichting Kerobei te Venlo
  J.Wilms - Stafmedewerker ICT Kerobei

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Leuk om te zien dat je mijn Essay hebt geplaatst. Hopelijk heb je er ook iets aan gehad.

  groet Erik
  www.innowijs.nl

  BeantwoordenVerwijderen