woensdag 6 januari 2010

Netwijs gestart met Discussie Dinsdag

Onderwijs en ICT is een onderwerp waar veel over gesproken en geschreven wordt. Verschillende vakbladen, websites en blogs bieden een grote hoeveelheid informatie aan. Binnen scholen en clusters van scholen staat het onderwerp ook regelmatig op de agenda. Terecht, er valt veel over te zeggen en er moet nog veel gedaan worden op dit gebied!

Via internet wordt al veel informatie met elkaar gedeeld en worden tips uitgewisseld. Zo ontstaan contacten over de schoolgrenzen heen. Tegelijk ook buiten het gezichtsveld van veel andere mogelijk geïnteresseerden. Dat is erg jammer.

Netwijs is daarom gestart met Discussie Dinsdag. Elke dinsdag tussen 12:00 en 14:00 uur discussiëren we op internet over Onderwijs en ICT. We maken daarvoor gebruik van Twitter. Om de discussie te volgen of daaraan deel te kunnen nemen, geven we het volgende stappenplan:

  1. Login op uw Twitter-account. (Heeft u deze nog niet, maak deze dan gratis aan op de website van Twitter.)
  2. Op uw Twitter-pagina voert u bij Search #netwijs in. Deze zoekopdracht kunt u opslaan. U krijgt nu alle berichten op Twitter te zien waar #netwijs in voorkomt.
  3. Om deel te nemen aan de discussie kunt u uw eigen bericht (tweet) insturen. Sluit uw bericht altijd af met de hashtag #netwijs.
  4. Wilt u reageren op een tweet van een ander dan kunt u bij dat bericht op Reply klikken. De naam van de ander verschijnt in het berichtenvak voorafgegaan door een @. Vergeet niet om na het typen van uw antwoord uw tweet af te sluiten met #netwijs om het bericht voor iedereen zichtbaar te maken.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van bijvoorbeeld TweetDeck. Daar kunt u een aparte kolom aanmaken waarin u alle tweets met daarin #netwijs kunt volgen.

De eerste Discussie Dinsdag was op 5 januari 2010. We hebben gediscussieerd over de voorwaarden om ICT in te zetten in het onderwijs. Een boeiende discussie met een waardevolle inbreng van de verschillende deelnemers. Tussen de deelnemers onderling zijn ook nieuwe contacten ontstaan. Verschillende mensen hebben achteraf ook aangegeven dat ze niet in de gelegenheid waren, maar volgende keer van de partij zullen zijn.

Wat ons betreft een mooi voorbeeld hoe eigentijdse media zinvol kunnen worden ingezet. Niet alleen inhoudelijk levert het wat op, maar het biedt ook de mogelijkheid om je eigen netwerk uit te breiden, te leren van elkaar en elkaar weer op ideeën te brengen. In plaats van naast elkaar werken we zo samen met elkaar aan beter onderwijs, waarin ICT de plaats krijgt, die het zou moeten hebben. Alleen zo kunnen we de kinderen van nu voorbereiden op hun toekomst.

Zet het alvast in uw agenda: elke dinsdag tussen 12:00 en 14:00 uur Discussie Dinsdag.

Meer informatie over de achtergronden vind u in het artikel: Social Media in het onderwijs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten