vrijdag 29 januari 2010

Verslag Conferentie Lessen uit onderzoek

Op 28 januari 2010 heb ik deze conferentie bijgewoond in het Beatrixgebouw in Utrecht. De dag stond in het teken van kritische beschouwingen over onderzoek in het onderwijs. Er werden resultaten en ervaringen van diverse programma's voor onderzoek in de school gepresenteerd zoals Expeditie durven, delen, doen, Leren met meer Effect, De Academische Opleidingsschool en Kennis van Waarde Maken. Ook werd er aandacht besteed aan welke programma's op het gebied van onderzoek in het onderwijs er de komende tijd worden opengesteld voor deelname, zoals Onderwijs Bewijs en Innovatie Impuls;

De dag was goed opgezet met voldoende keuzeonderdelen en interactiemomenten. Na een plenaire start konden we aanschuiven bij diverse onderwerpen.

Leonardo da Vinci college Leiden

www.davinci-leiden.nl/

Maakt gebruik van de Delen, durven, doen subsidie van de VO – raad, waardoor momenteel 11 innovatie trajecten in de school zijn opgezet.
De sprekers Wouter Schenke (onderzoekscoördinator) en Renée van Velzen (docent onderzoeker) hebben de opzet van deze onderzoeken toegelicht en een aantal succesfactoren eruit gelicht.
Allereerst moet het onderzoek iets bijdragen aan de schoolontwikkeling.

Succesfactoren bij onderzoek op je school:
- werken volgens visie en plan
- samenwerken met onderzoeksinstituut
- vaste onderzoeksmiddag
- coördinator onderzoek
- cursus tot docentonderzoeker
- connecties met andere projecten
- blijven communiceren
- aanbevelingen specifiek voor eigen lespraktijk
- bijdrage aan schoolontwikkeling
- kwaliteitsbewaking.

De uitdaging bij een onderzoek blijft:
Wanneer is iets ‘af’ en wanneer ga je resultaten publiceren?

Het onderzoek en innovatie traject van Renée van Velzen
Virtueel museum
Alles wat leerlingen maken moet toch eigenlijk bewaard blijven?!
- leerlingen gingen in een extra uur de omgeving (techniek) opzetten
- daarna zou de kunst (het gemaakte werk) ook uitgeleend kunnen worden, waardoor het ook in economie lessen gebruikt kan worden.

Nog een voorbeeld van een innovatie traject:
Top trajecten
Ouders komen 10 x op school om workshops te geven aan leerlingen om hen een taal te leren, of ambachten zoals speksteenbewerken, etc.

Een ander voorbeeld van een innovatieproject:
Leerlingen Onderwijzend Leren (LOL)
Leerlingen geven korte lessen op een basisschool. De leerlingen krijgen een korte cursus over hoe ze de les moeten geven op de basisschool, contacten worden gelegd met basisscholen., zodat de leerlingen van het Da Vincicollege zich o.a. alvast kunnen oriënteren of het leraarschap iets voor hen zou kunnen zijn.

Effecten tot nu toe:

Schoolleiding ziet dat leerkrachten zich ontwikkelen en dat de innovaties hun vruchten afwerpen, dat leerlingen enthousiast zijn en dat de ouderbetrokkenheid vergroot wordt.
Door deze innovaties goed gestructureerd te laten plaatsvinden door sommige docenten van het Da Vinci college zelf die hiervoor getraind zijn en die gecoördineerd en gecoacht worden door het onderzoeksinstituut waarborg je kwaliteit en continuïteit.
De subsidie loopt af, maar talentontwikkeling van docenten en leerlingen blijft doorgaan, er moet nog bekeken worden in welke vorm.
Het Learnerreport wordt gebruikt als evaluatiemiddel.

Waarom wat werkt niet altijd werkt, zeker niet in het onderwijs
(Joost Meijer Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam)
(Gebaseerd op Gert Biesta, educational theory 2007)
- Effectiviteit voor wat?
- Interventie om wat te bereiken?
- Wat is wenselijk?

Alleen evidence based? Of juist ook kennis uit observatie mee laten wegen? We kunnen leerlingen laten verwoorden wat hun strategie is geweest. Kortom gebruik niet één onderzoeksmethode, maar combineer!

Empirische cyclus A.D. de Groot
 1. formuleren theorie
 2. kennis opdoen door exploratie, systematische observaties
 3. Formuleren hypothesen door afleiding uit theorie en exploraties of observaties
 4. Toetsen, eventueel in randomized control trials
 5. Eventueel bijstellen of verwerpen theorie.

Ronde tafelgesprekken van 15 minuten
Tijdens de ronde tafelgesprekken maken de deelnemers gezamenlijk een mindmap rondom een bepaald onderwerp. Een erg inspirerende werkvorm, waarbij je snel vanuit diverse invalshoeken een onderwerp kunt uitdiepen.

Ik heb onderstaande ronde tafelgesprekken bijgewoond:

1. Geef leerkrachten en leerlingen een stem in onderzoek
(Michelle van Berchum Verdonck, Kloster & Associates)
Bij het opzetten van een onderzoek binnen de school komt de vraag al snel naar voren wie informatie kan geven voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Waarom, wanneer en hoe betrekken we leerkrachten en leerlingen?2. Een laptop per leerling
(Rick Weys Proven partners)
Laptops in het onderwijs zorgen voor beter en toekomstgericht onderwijs.

3. Hoe effectief zijn mijn digitale leermiddelen?
(Paul Vermeulen Zelfstandige, Advies en management)
Leraren werken meer en meer met (open) digitale leermaterialen: hoe kan een leraar bewijzen dat zijn keuzes voor bepaalde typen leermaterialen effectief (verantwoord) is?

Uitdaging van de kennisparadox
(Dr. Sylvia Peters, platform beta techniek en Prof. Dr. Jan de Lange)
Op zoek naar praktisch bruikbare kennis!

Er is enorm veel onderzoek voor en over onderwijs gedaan, maar deze is tot nu toe: eenzijdig, heeft weinig gevolgen voor de onderwijspraktijk, weinig vraag gestuurd, veel accent op evidence based.

Soorten onderzoek:

 • Exploratief onderzoek
 • Ontwerp- en ontwikkelingsonderzoek
 • Implementatie onderzoek
 • Vraaggestuurd onderzoek
 • Quasi experimenteel onderzoek
 • Kwalitatief en kwantitatief, etc.

Juist combinaties van soorten onderzoek leiden tot innovatie!

Een voorbeeld hiervan is het VTB pro programma
http://www.vtbpro.nl/

Het Programma VTB-Pro stelt 5000 leraren en 5000 aankomende leraren in staat zich te verdiepen en te bekwamen in het domein wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Een vakgebied dat over veel meer dan alleen techniek en natuur op een hoog en abstract niveau gaat. Het gaat om vragen stellen, om nieuwsgierigheid, om onderzoekend leren en de implementatie daarvan op de eigen school. Niet ver weg in een laboratorium, maar juist heel dichtbij in de alledaagse praktijk.

Talentkaart
In kaart brengen van talenten, mogelijkheden en kwaliteiten van kinderen van 3-6 jaar op het gebied van exacte wetenschappen in brede zin.

20/20 (20 leerlingen in 20 jaar volgen) studie:
Het volgen van de ontwikkeling van inzichten van kinderen over langere tijd.
Speelgoed als uitgangspunt om tot inzichten te komen zoals meten, schaal, tellen, combinatoriek, constructie, etc. Er zijn 140 activiteiten

Bekijk de website om een indruk te krijgen van dit onderzoek. http://www.talentenkracht.nl/

Een uitgebreid videoverslag van de conferentie zal binnenkort verschijnen op http://onderzoek.kennisnet.nl Ook kunt u daar de opbrengsten van de mindmaps terugvinden.

Al met al een erg inspirerende en leerzame dag!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten