maandag 25 juni 2012

Beter lesgeven...

Momenteel ben ik het boek: Teach Like a Champion a Champion (door: Doug Lemov) aan het lezen. Het gaat in dit boek om 49 technieken om beter les te geven.

Toen ik de eerste hoofdstukken had gelezen, bedacht ik me allerlei ICT toepassingen die perfect aansluiten bij deze technieken.

Hieronder de eerste 5 technieken,  in vrije vertaling, met eigen voorbeelden en aanvullingen. Vul gerust aan.


Techniek 1: Iedereen doet mee! 
Als een leerling een antwoord geeft als: "Ik weet het niet", zou je de neiging kunnen hebben om naar een andere leerling door te gaan die het juiste antwoord wel weet te geven om vervolgens niet terug te keren naar de leerling die het antwoord: "Ik weet het niet"  gaf. Op deze manier is de eerste leerling afgehaakt. Belangrijk is deze leerling opnieuw te activeren en het antwoord te laten herhalen in zijn volledige context, zodat iedereen meedoet.

Stemkastjes
Door het gebruik van stemkastjes moet iedereen meedoen en kun je als leerkracht direct zien welke leerlingen nog geen antwoord hebben gegeven. 

Techniek 2: goed is goed en fout is fout en niet 'bijna goed' …
Als een leerling het antwoord op een vraag formuleert en het is nog niet helemaal juist, ben je geneigd om als positief ingestelde leerkracht te zeggen: "Bijna goed" of je vult het juiste antwoord zelf aan. Beter is om door te vragen totdat de leerling het juiste antwoord zelf geeft.

Digibordsoftware
Door gebruik te maken van vragen en antwoorden op het digibord met de juiste antwoorden exact geformuleerd, maar die zijn afgedekt kun je voorkomen dat de bijna goed situatie ontstaat. Ga je nog een stap verder en gebruik je bijvoorbeeld speciale tools van digibordsoftware die alleen maar het juiste antwoord accepteren is deze techniek snel toe te passen zoals bijvoorbeeld de Activity Toolkit van Smart.

Techniek 3: Oprekken en toepassen
Als een leerling het juiste antwoord geeft, laat de leerling dan uitleggen hoe de leerling tot het juiste antwoord is gekomen. Vraag door, zodat 'het goede antwoord'  ook in andere situaties toegepast kan worden.

ICT voorbeeld met digibord
Leerkracht: Kun je een zin maken met het woord: boei?
Leerling: Daar ligt een boei
Leerkracht: Kun je nog een woord toevoegen, zodat we nog beter weten wat een boei is en waar we die tegen kunnen komen?
Leerling: Daar ligt een boei in het water.
Leerkracht: Dat zegt inderdaad al meer over een boei, kun je nog iets meer over de boei vertellen in de zin en nog wat bijvoegelijke naamwoorden toevoegen die iets meer zeggen over de boei?
Leerling: Daar ligt een oranje wit gestreepte boei in het water.
Leerkracht: Goed gedaan! Nu weten we wat een boei is, kun je die nog opzoeken op internet en invoegen bij je zin?
Leerling: Gaat naar het digibord en zoekt op Google naar het woord: boei 

Techniek 4: Opmaak, stijl en interpunctie doen ertoe!
Natuurlijk verbeter je als leerkracht verkeerde werkwoord vervoegingen, probeer je leerlingen dialect af te leren, zodat leerlingen goed Nederlands leren gebruiken.

Als een leerling een antwoord geeft met daarin grammaticaal onjuist taalgebruik, dan geef je eerst aan dat er 'iets aan de hand is met deze zin'.

Voorbeeld: Hij loopte langs de bakker. Herhaal de zin: Hij loopte langs de bakker?
Als de leerling niet direct doorheeft dat er iets mis is met deze werkwoord vervoeging begin je de zin met de verbetering en laat je de leerling de zin in zijn geheel juist afmaken:
Hij liep …

Digibord: Spelling controle of handschriftherkenning
Als leerlingen het antwoord op het digibord schrijven of typen, komt er vanzelf een rode streep te staan onder woorden die niet goed zijn getypt. Woorden die niet goed zijn geschreven worden ook niet juist omgezet van handschrift naar tekst.

Techniek 5: Pimp je les, niets is saai!
Alle lessen zijn interessant! Leerlingen merken aan de leerkracht als je ergens niet achter staat. Door uitspraken te doen als: "Deze begrijpend lees les is eigenlijk saai, maar we moeten deze les nu eenmaal doen.",  krijg je een zelf vervullende profetie en wordt de les ondanks alles wat je erna nog gaat vertellen ervaren als saai.

Als leerboeken eigenlijk aan vervanging toe zijn, maar er nog geen budget voor is, kun je als leerkracht ervaren dat je niet volledig staat achter deze materialen en dus alles uit de kast moet halen om de les interessanter en aantrekkelijker te maken voor de leerlingen.

Pimp je les! Maak de les leuk en interactief met je digibord!
Maak gebruik van digitale bronnen of lessen in je digibordsoftware voor juist die vakgebieden waarbij het doel van de les niet voldoende meer uit de verf komt door gebruik te maken van 'de verouderde methode'. Zoek de doelen van de les op en maak je eigen les of ga op zoek naar een les van een collega dit dit onderwerp al heeft uitgewerkt in een Powerpoint of digbordsoftware.

Misschien post ik of één van mijn collega's de volgende 5, of ... als er nog meer bloglezers zijn, wie wil de volgende 5 voor zijn rekening nemen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten