dinsdag 12 juni 2012

Het Mooiste Contact Fonds

Sinds Station to Station onderdeel is van KPN, mogen ook wij meedoen met het Mooiste Contact fonds: dit initiatief richt zich op het stimuleren van sociaal contact. Zo maken ze het mogelijk om langdurig zieke kinderen via video toch mee te laten doen met de klas op school.
Ik heb me opgegeven voor Sociaal op Stap. Dit is een project waarbij kinderen met behulp van een speciale app die ze ook zelf kunnen aanpassen, leren om te gaan met sociale situaties.
Op een vrijdagmorgen melden mijn collega Bram Aerns (die in zijn vorige baan bij het CED betrokken is geweest bij de ontwikkeling van Sociaal op Stap)  ons op Auris Taalplein, een school voor leerlingen met ernstige taal- spraakstoornissen en communicatieve problemen in Gouda. We zijn in twee groepen van elk zo'n 12 vrijwilligers, die samen met de kinderen van de bovenbouw kennis gaan maken met de app.
Eerst maken we als vrijwilligers kort kennis met elkaar. Ik verbaas met erover dat verschillende van hen Station to Station blijken te kennen!
Daarna krijgen we een korte uitleg over het Mooiste Contact Fonds, en verdiepen we ons onder leiding van Sylvia Hasper van het Landelijk Netwerk Autisme in de ins en outs van autisme. We bekijken als illustratie van een stappenplan een prachtig stukje uit The Big Bang theory: The friendship Algorithm. Ietwat overdreven, maar het geeft in essentie wel aan hoe belangrijk een stap-voor-stapmethode voor deze kinderen is.

Na de heerlijke lunch, waar we kennismaken met de kinderen die we gaan begeleiden, gaan we naar boven om de tablets in te richten. Dat blijkt het lastigste deel van de dag te zijn. Zorgvuldig moeten de tablets worden aangemeld en ook een inlog voor Sociaal op stap gemaakt worden. Alles is al keurig voor ons op papier voorbereid, zodat we er snel doorheen kunnen.
Dan gaan we met de tablets naar het lokaal waar de kinderen op ons wachten. Zo'n mooi cadeautje krijgen ze toch niet vaak! Hoewel... de tablets zijn het eigendom van de school en voorlopig zullen ze alleen op school gebruikt worden. De leerkrachten en de kinderen gaan ook een pilot-traject in, want eigenlijk zijn leerlingen van het voortgezet onderwijs de primaire doelgroep. Het valt me op dat de kinderen geconcentreerd aan de slag gaan. We gebruiken een duidelijke handleiding, maar soms zitten wij nog te bladeren als de kinderen al een foto of een geluidsfragment hebben toegevoegd.
Het is ook maar een eerste kennismaking. Tijdens de lessen zullen de kinderen praktisch met stappenplannen aan de slag gaan. Maar zo hebben ze al kennis kunnen maken met de app en met de website.
De tijd vliegt om en voor de kinderen is het ook een leuke en welkome afwisseling van de schooldag.

Eén ding weet ik zeker: wat mij betreft is dit niet de laatste keer geweest dat ik mee heb gedaan aan een project van het Mooiste contact fonds!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten