donderdag 11 oktober 2012

Khan event

Gisteravond was ik aanwezig bij het Khan event van de Khan academy bij Cap Gemini in Utrecht.
De bijeenkomst was georganiseerd door de Nederlandse tak van Khanacademy van Salman Khan. Over dit onderwerp schreef ik al een hele tijd gelegden een artikel.
De Nederlandse initiatiefnemers zijn op dit moment vooral op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om de videoclips naar het Nederlands te vertalen, door onderschriften te maken, na te synchroniseren, videoclips opnieuw op te nemen en nieuwe clips te maken.

Timo Kos (voorzitter van Khan NL) heette ons welkom en vertelde over de ontstaansgeschiedenis.
Khan NL heeft de rechten verworven om deel uit te maken van de wereldwijde Khan community. In heel veel landen, van China tot Israël, zijn mensen bezig om vertaalwerk te doen. Alle materialen worden verzameld in de Khan academy waar gekozen kan worden voor een taalgebied.

De vakgebieden worden ook steeds uitgebreid. Begon Khan zelf met rekenen en wiskunde, maar inmiddels is het aardig uitgebreid:


Het vertaalwerk is nog lang niet af. Timo verwacht dat medio 2013 gekozen kan worden voor het Nederlandstalige materiaal, dat ook dan nog niet af zal zijn. Er zijn heel veel vrijwilligers nodig om dat voor elkaar te krijgen. De bijeenkomst was daarom ook bedoeld om mensen warm te maken om dit werk te doen.

Verwarrend
Parallel loopt een ander Nederlands initiatief: de Khan academie. Deze club onder leiding van Wijnand Baretta heeft de website van de Khan org overgezet naar het Nederlands en stelt zich tot doel om eigen content toe te voegen en een eigen omgeving in te richten.


Ik vraag me af of het verstandig is om twee Nederlandstalige Khanomgevingen te maken: het werkt verwarrend en je mist een kans om samen sterk te zijn.
Ik bekeek de videoclip over vermenigvuldigen op de site van de Khan academie en schrok: Waarom in vredesnaam na een paar seconden de uitleg onderbreken met de mededeling dat het pennetjes ielig is, het met een andere pendikte nog eens te proberen, mededelen dat het niets uitmaakt en vervolgens de uitleg vervolgen! Dan neem je de leerling niet serieus, schep je verwarring en streef je dus je doel voorbij. Je goed voorbereiden of de clip opnieuw opnemen is toch niet zoveel moeite?
Een goede monitoring zou dit soort storende elementen moeten voorkomen.

Als afschrikwekkend voorbeeld laat ik de clip hier zien:Daarna volgde ik twee workshops.

Teachter toolkit
Deze workshop richtte zich vooral het gebruik van Khan binnen het rekenonderwijs op de basisschool. 
Tijdens de eerste workshop werden allerlei materialen van de Teacher toolkit toegelicht. Hier vind je allerlei materialen die de leerkracht kan gebruiken als hij of zij met de Khanacademy gaat werken.
Het valt me bij het lezen van deze informatie op dat alles direct vanuit de Amerikaanse onderwijscultuur is vertaald. Ik vraag me af of dat in de Nederlandse setting zal werken. De inhoud van ons rekenonderwijs is deels anders, de Nederlandse cultuur is anders en Khan biedt voornamelijk basisvaardigheden aan. Rekenen moet zo snel mogelijk binnen een context geplaatst worden om het betekenis te geven. Anders wordt het een aaneenschakelijk van trucs. Zo ging het in mijn schooltijd. Als je het tucje snapte, kon je goed rekenen. Toen ik later op de middelbare school wiskunde kreeg, werd het nog veel erger. Vergelijkingen met twee onbekenden. En nog snap ik niet wat je daar mee kon doen.
Een van de deelnemers aan deze workshop is leerkracht in groep 6 en ze legde ons uit hoe zij Khan gebruikt in haar groep. Ze liet ook een filmpje zien waaruit bleek dat alle leerlingen beschikken over een laptop. Een niet onbelangrijk detail.
De leerlingen gebruiken in principe altijd de oefenopgaven, en de videoclips alleen als ze nog een keer uitleg willen. 
De methode gebruikt ze niet meer, maar ze is wel kritisch:enkele onderdelen in de leerlijn ontbreken. Dan moet ze toch teruggrijpen naar de methode of het op een andere manier aanbieden.

Goed gebruik van het materiaal veronderstelt eigenlijk een heel andere didactiek en organisatie. Oefenen, extra ondersteunen, verdiepen en verrijken, werken vanuit doelen. Differentiëren maar de boel ook bij elkaar houden. Op de website worden daar ook aanwijzingen voor gegeven.
Dat kan voor leerkrachten die sterk uitgaan van de methode een grote drempel betekenen.

Vertalen
Na de heerlijke maaltijd deed ik mee aan de workshop Vertalen. Dit onderdeel vind je in  het onderdeel Vertalen van de Nederlandse site.
Ik heb zelf een poging gedaan om een onderschrift te maken bij een videoclip over gelijknamige breuken te vertalen, maar bij de eerste regel ging het al mis: "Sarah has $ 48,-". Dollar? Daar maken we toch gewoon euro van? Ja, maar in de videoclip staat $ 48,-. Zomaar een praktisch probleem waar wel een oplossing voor moet komen. Zo'n clip moet eigenlijk helemaal opnieuw opgenomen worden. Ook moet je niet proberen om letterlijk te vertalen. Wat moet je hiermee: "So what they want us to do in this problem is they want us to say, OK, we want 1/3 of her money, but we want to write this as an equivalent fraction where we have 48 in the denominator." Dat zou ik dus heel anders uitleggen, maar het moet wel passen binnen de uitleg op het scherm.
Ik vraag me af of ondertitelen een goede vertaaloptie is, omdat de leerling de aandacht steeds moet verplaatsen van de uitleg naar de vertaling.

In een andere workshop kon je meedoen aan een battle: Wie heeft de mooiste vertaalstem. Daar heb ik maar niet aan meegedaan...


Nog veel te doen
Er moet nog heel veel werk verzet worden, niet alleen om alles lessen naar het Nederlands te vertalen (waarbij mijn voorkeur sterk uitgaat naar het opnieuw maken van de filmpjes, en niet rechtstreeks vertalen), maar ook om het materiaal uit te breiden met opdrachten die leerkrachten in staat stellen om verdiepende en verrijkende opdrachten te maken. Dat kan bijvoorbeeld door bij elke vaardigheid links toe te voegen naar lessuggesties, aansluitende activiteiten van Rekenweb of Laat eens zien van Cédicu.

Iedereen die daaraan een bijdrage wil leveren, kan contact opnemen met de initiatiefnemers.


Enkele andere initiatieven:
Jelmer Evers, docent Geschiedenis in het VO, gebruikt instructiemateriaal bij zijn lessen. Hij heeft daarvoor op Youtube een videokanaal ingericht.

Linda Humme, leerkracht in het basisonderwijs, doet hetzelfde met heel leuke clips, maar niet leerlijndekkend. Ze kiest aansluitend bij haar onderwijs onderwerpen die zich hiervoor lenen.


1 opmerking:

  1. Het is wel jammer dat hij geen ander pennetje kan pakken, maar de opmerkingen daarover verstoren geenszins de uitleg imho. Het is niet gelikt, maar wel sympathiek en daar gaat het denk ik de leerling om.

    Wezenlijker is dit: vermenigvuldigen uitleggen in een instructie is niet kansrijk, kinderen kunnen dit veel beter ervaren aan de hand van concreet materiaal. Dan is de inversie ook niet zo ingewikkeld als in deze uitleg. Voor automatiseren van keersommen zijn heel goede applicaties.

    BeantwoordenVerwijderen